lunes, 31 de agosto de 2009

la hipocresia ante todo

Partindo de que o ensino é un servizo e un dereito social fundamental, e que o seu acceso debera ser universal e gratuíto en todos os tramos educativos, resulta incomprensíbel a teimosía de seguir a manter con inxentes cantidades de recursos públicos negocios privados no eido do ensino, ou o que popularmente se coñece por colexios concertados.
Nestes centros, é moi frecuente, por non dicir maioritaria, a precariedade laboral do profesorado, as interpretacións sectarias da realidade, a negación de dereitos fundamentais do estudantado como o de folga ou reunión. O seu funcionamento, ao ser unha estrutura puramente empresarial, é completamente antidemocrático e verticalizado, convertendo ao profesorado en meros asalariados, ás nais e aos pais en clientes, e ao alumnado en receptor sen dereitos nin opinión. Os métodos pedagóxicos pivotan ás máis das veces nunha interpretación cuase totalitaria do auctor?tas docente, obviando a participación e inter-relación como elementos favorecedores da aprendizaxe, optando pola transmisión unidireccional de coñecementos e fuxindo de ensinar a pensar.
Pero alén desa valoración xeral, da que só cabe concluír que é necesario suprimir todos os concertos económicos coa privada e ampliar a oferta educativa pública (dotándoa de máis recursos), chama poderosamente a atención o indecente descaro do Partido Popular ao defender que se subvencione a centros privados que ademais de todo o anterior segregan as aulas por xéneros, ao puro estilo do franquismo. Rechamante resulta tamén que socialmente estes feitos non provoquen unha reacción máis airada, se cadra porque a cuestión afecta á igualdade entre xéneros, que pese a estar presuntamente asumida polo conxunto da sociedade, dista moito de estar completamente interiorizada como un principio irrenunciábel.
O asunto invoca cantidade de interrogantes. Cal é o valor pedagóxico da segregación por xénero? En que mellora a educación separando mozas de mozos? Que sucedería se no canto de segregar por xénero, se segregase por estrato social, por orientación sexual ou por confesión relixiosa? Que acontecería se as clases estivesen separadas por etnias e razas?
Non hai condición (neste caso a de clientes das/os nais/pais, nin a de empresa do colexio) que lexitime a vulneración de dereitos fundamentais como o de igualdade entre as persoas. En 1991 aboliuse a Lei de clasificación da poboación en función da raza, alicerce “legal” do apartheid sudafricano, porén, en pleno 2009 hai quen se atreve a defender o “dereito” (que dereito?) a segregar por xéneros as aulas. Quen dixo que as ideoloxías morreran? Aquí temos á dereita conservadora no seu esplendor máis reaccionario.
Se inadmisíbel é a segregación, intolerábel é que esta se financie a conta de fondos públicos, provenientes da achega impositiva de todas e de todos. Négome a que os meus impostos sirvan para viabilizar economicamente esa incomprensíbel fórmula de discriminación de xénero. Por iso só podo cualificar de vomitivas as declaracións de Núñez Feijóo defendendo os delirios neocon do empresariado do ensino.
E logo encheráselle a boca defendendo a igualdade entre mulleres e homes. ¡Hipócritas!

sábado, 8 de agosto de 2009

Caixa Galicia advierte en un informe del peligro de que la región entre en recesión

SANTIAGO. Un estudio del Centro de Investigación Económica y Financiera de Caixa Galicia advierte una «alta probabilidad» de que la economía gallega entre en recesión el segundo semestre de este ejercicio, pese a subrayar la «mayor resistencia» reflejada en su evolución durante el año pasado que la del resto del Estado.
Los expertos que elaboraron el Informe da Economía Galega 2008 atribuyen esa mayor resistencia al «mejor aguante» del sector de la construcción, ámbito en el que, pese al mal comportamiento de la edificación residencial, la actividad cayó la mitad que en España.
De igual modo, destacan que en ese aguante incidió la menor dependencia del sector turístico y la mejor evolución del mercado laboral durante el año pasado. Así, señalan que en 2008 aumentó un 0,6 por ciento el número de ocupados -frente al descenso del 0, 5 por ciento experimentado en España- y que, pese al fuerte incremento del paro -con un 16,2 por ciento más-, el total de desempleados no alcanzó ni la mitad del registrado en el conjunto nacional -41,3 por ciento-.
El mercado laboral de la Comunidad se mantuvo estancado durante el pasado ejercicio hasta comenzar a contraerse en el primer trimestre de 2009, con una ralentización en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) gallego durante los cuatro trimestres del año (con una caída de 2,2 puntos respecto a 2007).

Galicia gana peso en la economía de España en mitad de la crisis
La menor dependencia del ladrillo y del turismo permiten a la comunidad aguantar mejor el declive financiero

La economía gallega depende menos de lo que produzca el sector de la construcción y por ello ha logrado aguantar mejor la crisis económica internacional y, de paso, recortar los diferenciales sobre la media española en renta bruta disponible en los hogares. Esa es una de las conclusiones que se presentan en A economía galega. Informe 2008 que el Centro de Investigación Económica y Financiera de la Fundación Caixa Galicia dio a conocer ayer.

aqui yo no me entero resulta que depende quien hable ganamos en economia o vamos a caer empicado .yo solo se que seguimos sin trabajo y el paro esta abarrotado.

martes, 4 de agosto de 2009

XXVIII FEIRA DO LIBRO: A CORUÑA

Martes 4:
18.00 A fira dos nenos. A compañía de teatro A Loca Motora, representará a súa obra O telderete da cachifallada, con Eva Vila e Zezilia Meléndrez.
19.00 Presentación e lectura teatral do libro Valentino Rufino e Akil Pillabán de viaxe a Milán e van sen un can de Roberto Salgueiro, publicado por Baía Edicións.
19.00 O escritor Tikara Otomo asinará ejemplares do seu libro Sala de espera, publicado pola editorial Iro Iro.
19.30 Xosé Neira Vilas asinará exemplares dos seus libros.

20.00 Editorial Galaxia presenta o libro A cociña de Larpeiros, de Benigno Campos .
21.00 O escritor Xosé Neira Vilas, presenta o seu libro Lóstregos, publicado por Edicións Xerais de Galicia. Xunto co autor, participará no acto Manuel Bragado, director xeral da editorial.
Mércores 5:
18.00 A feira dos nenos. Acto arredor do libro O arco da vella, de Charo Pita, ilustrado por Xosé Tomás e publicado por Edicións Xerais de Galicia. Participarán os autores do libro.
19.00 O escritor Bieito Romero asinará ejemplares do seu libro Xeometrías máxicas de Galicia, publicado pola Editorial Ir Indo.
19.00. Presentación do libro A casa máxica. O meu primeiro libro de maxia do Mago Pedro Volta, publicado por Baía Edicións.
20.00 O escritor e xornalista Luis Rei Núñez presenta o seu libro Monte Louro, gañador do Premio Blanco Amor de Narrativa 2009 , publicado por Edicións Xerais de Galicia. Xunto co autor, participarán no acto o escritor Xavier Seoane e Manuel Bragado, director xeral da editorial.
20.00 O actor e escritor Moncho Borrajo, asinará exemplares do seu libro Dende a outra beira, publicado por 3 Editores
21.00 Ediotorial Galaxia presenta os últimos títulos da colección Árbore Os Duros. Participan Xosé A. Neira Cruz e os autores e ilustradores dos libros: María Lires, Alberto Varela Ferreiro, Margarita Ledo, David Pintor, Xabier P. Docampo e Xosé Cobas.
Xoves 6:
18.00 A feira dos nenos. A escritora Heidi Kühn-Bode presenta a súa Actividade teatral para nenos, realizada arredor do seu libro Falou un queixo, publicado pola Editorial Galaxia.
19.00 O escritor e xornalista Carlos G. Reigosa asinará exemplares do seu libro A vida do outro (premio Torrente Ballester 2008), publicado por Edicións Xerais de Galicia.
19.00 O escritor Carlos L. Medrano, presenta o seu libro Esfinge. Relatos de pensamento creativo, publicado por 3C3 Editores. Xunto co autor, participan no acto Salvador Naya e Amancio Liñares Giraut.
19.30 O escritor Ignacio del Valle, asinará exemplares do seu libro Los demonios de Berlín, publicado pola Editorial Alfaguara.
20.00 O escritor Luis Pousa Rodríguez asinará exemplares dos seus libros La noche de las palabras, gañador do IX Premio Literario Fernando Arenas Quintela (2009), editado por Publicaciones Arenas e Embigo do mar, publicado por Edicións Espiral Maior.

20.00 O escritor Carlos Mella presenta o seu libro Memorias dun ninguén, publicado pola Editorial Galaxia.
20.30 O escritor Javier Sáez de Ibarra asinará exemplares do seu libro Mirar al agua (Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve), publicado pola editorial Páginas de Espuma.
21.00 Recital narrativo musical de Xosé Carlos Caneiro arredor do seu libro Blue moon, publicado por Biblos.
Venres 7:
18.00 A feira dos nenos. A compañía de teatro de rúa Seisdedos, representará a súa obra O galo Kiriko e os seus amigos.
19.00 A escritora Concha Blanco asinará exemplares dos seus libros.
19.00 A asociación MusicArte presentará o seu libro-CD Once máis 15. Poemas musicados.
19.30 O escritor Vicente Iglesias Martelo asinará exemplares do seu libro La Calle Real Coruñesa. Historias y vivencias, editado por Publicaciones Arenas.
20.00 Edicións Laiovento presenta os libros De fala a língua: un proceso inacabado, de María del Pilar García Negro e Sobre o racismo lingüístico, de varios autores e coordinado pola mesma autora.
20.00 Xabier P. Docampo (autor) e Xosé Cobas (ilustrador), asinarán exemplares do seu Libro das viaxes imaxinarias (Premio Irmandade do Libro 2009 da Federación de Libreiros de Galicia), publicado por Edicións Xerais de Galicia.
20.30 O escritor Luis Lamela asinará exemplares do seu o Escapado, publicado por Edicións Xerais de Galicia.

21.00 O humor na feira do libro. Monólogo humorístico de Cándido Pazó.
Sábado 8:
19.00 A feira dos nenos. Contacontos da escritora Yolanda Castaño e do debuxante Xosé Tomás, arredor do seu libro Cando eu saiba ler, publicado pola Editorial Galaxia.
19.00 O escritor, debuxante e actor Moncho Borrajo, asinará exemplares do seu libro Gatos, publicado pola Editorial Ir Indo.
20.00 Presentación do libro Os días adiados, de Correa Corredoira, publicado por Edicións Espiral Maior. Xunto co autor, participan no acto o poeta e profesor Xavier Seoane e Miguel Anxo Fernán Vello, director da editorial.
20.00 A escritora Espido Freire asinará exemplares dos seus último libros: El trabajo os hará libres, publicado pola Editorial Páginas de Espuma e Cartas de amor y desamor, publicada por 451 Editores.
20.30 O escritor Xavier Alcalá asinará exemplares do seu libro Habana Flash, publicado por Ediciones Nowtilus e do resto das súas obras.
21.00 Edicións Laiovento presenta o libro Rosalía de Castro. A luz da ousadía, do escritor Diego Pardo Amado.
Domingo 9:
19.00 A feira dos nenos. A escritora Irene Castelos Cortizas asinará exemplares do seu libro Pesadillas al anochecer, publicado por Éride Ediciones.
19.00 A editorial Trifolium presenta o libro de María Casares Residente Privilexiada. Presentará o acto María Lopo. Tamén participarán no mesmo María Xosé Bravo, concelleira de Cultura do concello da Coruña e o editor, Xan Arias.
19.00 O escritor Luis Sepúlveda asinará exemplares do seu libro La sombra de lo que fuimos (Premio Primavera de Novela), publicado pola Editorial Espasa Calpe e do resto dos seus libros.
19.30 A escritora Consuelo Mariño Bobillo asinará exemplares do seu libro La Coruña bajo el reinado de Fernando VII, editado por Publicaciones Arenas.
20.00 Presentación libro Hasta el fin del mundo, do escritor Manuel Sánchez Dalama.
21.00 A escritora Magdalena del Amo, presentará o seu libro Déjame nacer, publicado pola editorial La Regla de Oro. Xunto coa autora, participará no acto o doutor José Manuel Crespo.
Luns 10:
18.00 A feira dos nenos. Espectáculo de monicreques: Os tres porquiños se algún outro, realizado por Mario Tomás.
19.30 O escritor Xavier Seoane presentará o seu libro Raíz e soño (Canción de Oleiros) 1976-2008, publicado pola Editorial Trifolium. Xunto co autor, tamén participarán Miguel Anxo Fernán-Vello e o editor Xan Arias. Ao remate do acto, o escritor asinará exemplares do seu libro.
20.00 A escritora Leticia Dotras Méndez, asinará exemplares do seu libro Océanos de una orilla, editado por Publicaciones Arenas.
20.30 A Associaçao de Amizade Galicia e Portugal fai a presentación do libro Galiza: Língua e sociedade (XIV Ensaios). Presenta e modera, Fernando Vasques Corredoira (traductor). Interveñen: António Gil Hernández (editor e co-autor) e Ernesto Vázquez Sousa (co-autor).